Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9205 – IBM/Red Hat) (Text av betydelse för EES.)