Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9205 – IBM/Red Hat) (Text s významom pre EHP)