Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1143 a Comisiei din 10 august 2018 de modificare a Deciziilor 92/260/CEE și 93/197/CEE în ceea ce privește testarea pentru arterita virală ecvină [notificată cu numărul C(2018) 5071] (Text cu relevanță pentru SEE.)