Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1192/2012 z  12. decembra 2012 , ktorým sa ukončuje registrácia dovozu plynových vreckových zapaľovačov, znovu nenaplniteľných, zasielaných z Vietnamu, bez ohľadu na to, či majú deklarovaný pôvod vo Vietname alebo nie, uložená nariadením (EÚ) č. 548/2012