Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 30, 8 februari 1975