Written question E-011377/11 Emilie Turunen (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Id-dħul b’kuntrabandu tal-khat u sustanzi oħra fl-UE u l-kuntrabandu tal-istess ġol-UE