Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 12 december 1996.