Kawża C-182/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Mejju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Industrial Tribunals (Northern Ireland) – ir-Renju Unit) – Valerie Lyttle et vs Bluebird UK Bidco 2 Limited (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Tkeċċijiet kollettivi — Direttiva 98/59/KE — Artikolu 1(1)(a) — Kunċett ta’ “stabbiliment” — Modalitajiet ta’ kalkolu tan-numru ta’ impjegati mkeċċija”)