Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 25 april 1996.