Rapport mill-Kummissjoni - Is-16-il rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-fondi strutturali 2004 {SEG(2005)1348}