Zaak C-589/18 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 19 december 2019 – Furukawa Electric Co. Ltd/Europese Commissie, Viscas Corp. (Hogere voorziening – Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt voor ondergrondse en onderzeese stroomkabels – Marktverdeling voor projecten – Geldboeten – Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 – Bepaling van de verkoopwaarde – Beginsel van gelijke behandeling)