Kawża C-589/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 – Furukawa Electric Co. Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea, Viscas Corp. (Appell – Kompetizzjoni – Akkordji – Suq Ewropew tal-kejbils tal-elettriku taħt l-art u taħt il-baħar – Tqassim tas-suq fil-kuntest ta’ proġetti – Multi – Linji gwida għall-kalkolu tal-multi tas-sena 2006 – Determinazzjoni tal-valur tal-bejgħ – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament)