predmet C-589/18 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. prosinca 2019. – Furukawa Electric Co. Ltd protiv Europske komisije, Viscas Corp. (Žalba – Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište podzemnih i podmorskih električnih kablova - Podjela tržišta u okviru projekata – Novčane kazne – Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. – Određivanje vrijednosti prihoda od prodaje – Načelo jednakog postupanja)