Дело C-589/18 P: Решение на Съда (седми състав) от 19 декември 2019 г. — Furukawa Electric Co. Ltd/Европейска комисия, Viscas Corp. (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на подземни и подводни електрически кабели — Подялба на пазара в рамките на проекти — Глоби — Насоки относно метода за определяне на глобите от 2006 г. — Определяне на стойността на продажбите — Принцип на равно третиране)