Written question E-003533/11 Christine De Veyrac (PPE) lill-Kummissjoni. L-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1108/2009