Written question E-000715/11 Marc Tarabella (S&D) lill-Kummissjoni. Il-farmakoviġilanza u l-ħtieġa ta’ monitoraġġ tal-mediċini