AVIZ al Comisiei pentru bugete destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) Raportoare pentru aviz: Karine Gloanec Maurin