Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont l-Artikolu 5(2) — Twaqqif ta’ Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT) (Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 19))