SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Za celovito strategijo z Afriko