Besluit (EU) 2020/2187 van de Raad van 22 december 2020 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het regionale stuurcomité van de Vervoersgemeenschap met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2021 van de Vervoersgemeenschap