Decyzja Komisji (UE) 2019/1862 z dnia 6 listopada 2019 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczeń niektórych ich praw w kontekście przetwarzania przez Komisję danych osobowych w unijnym systemie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania