Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1862 tas-6 ta’ Novembru 2019 li tistabbilixxi regoli interni dwar l-għoti ta’ informazzjoni lis-suġġetti tad-data u r-restrizzjonijiet ta’ wħud mid-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kummissjoni fis-sistema tal-Unjoni sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat