A Bizottság (EU) 2019/1862 határozata (2019. november 6.) a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló uniós rendszerben az érintettek személyes adatainak Európai Bizottság általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatására és egyes adatvédelmi jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok megállapításáról