Odluka Komisije (EU) 2019/1862 оd 6. studenoga 2019. kojom se utvrđuju interna pravila o pružanju informacija ispitanicima i ograničenju nekih njihovih prava u kontekstu obrade osobnih podataka koju provodi Komisija u sustavu Unije za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje