Kommissionens Afgørelse (EU) 2019/1862 af 6. november 2019 om interne regler vedrørende underretning af registrerede og begrænsning af visse af deres rettigheder i forbindelse med Kommissionens behandling af personoplysninger i EU-ordningen, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri