Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/877 av den 3 april 2020 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/341 om komplettering av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen