Kommissionens forordning (EØF) nr. 1657/90 af 20. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug