Zadeva F-71/12: Tožba, vložena 5. julija 2012 – BZ proti ECB