Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Puolan tasavallan hallituksen ilmoitus 2020/C 83/11 Julkinen tarjouskilpailu öljy- ja maakaasuesiintymien etsintää ja hyödyntämistä sekä öljyn ja maakaasun tuotantoa koskevasta luvasta Królówkan alueella