Meddelelse fra Republikken Polens regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter 2020/C 83/11 Offentligt udbud af udvindingsrettigheder til prospektering og efterforskning af olie- og naturgasforekomster samt udvinding af olie og naturgas i området »Królówka«