Kawża C-210/17 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ April 2017 minn NM mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla Estiża) fit-28 ta’ Frar 2017 fil-Kawża T-257/16, NM vs Il-Kunsill Ewropew