Sag T-552/19: Rettens dom af 25. juni 2020 — Malacalza Investimenti mod ECB (Aktindsigt – ECB’s afgørelse om midlertidigt at sætte Banca Carige SpA under administration – afslag på aktindsigt – udeblivelsessag)