TITJUR Domstolens dom den 4 oktober 1979. # Ireks-Arkady GmbH mot Europeiska gemenskapernas råd och kommission. # Skållat mjöl (Quellmehl). # Mål 238/78. Ireks-Arkady mot EEG