Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 21 ta' Ġunju 2004 li tagħti lista ta' dawk l-erjas fir-Repubblika Ċeka li skond l-Għan 2 tal-Fondi Strutturali huma eliġibbli għall-perijodu 2004 - 2006 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 2134) Test b'relevanza għaż-ŻEE.