Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8776 – Macquarie/Allianz/Lakeside Network Investments) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )