Odluka (EU) 2015/1477 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Finske – EGF/2015/001 FI/Broadcom)