Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9915 – Mitsubishi Corporation Energy/ENEOS/Taiyo Koyu) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 256/03