Kirjalik küsimus E-5968/07 Esitaja(d): Zuzana Roithová (PPE-DE) nõukogule. Euroopa patendisüsteem