Beschikking van de Commissie van 23 oktober 1995 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken van oorsprong uit de Republiek Korea (Voor de EER relevante tekst) (95/453/EG)