Kawża T-462/16: tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Marzu 2018 – Il-Portugall vs Il-Kummissjoni [“FAEG — Spejjeż esklużi mill-finanzjament — L-għajnuna skont l-erja — Spejjeż imwettqa mill-Portugall — Aspettattivi leġittimi — Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 — Artikolu 31(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 — Proporzjonalità”]