Kawża C-267/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Marzu 2016 – Buzzi Unicem SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Suq tas-“siment u prodotti relatati” — Proċedura amministrattiva — Regolament (KE) Nru 1/2003 — Artikolu 18(1) u (3) — Deċiżjoni ta’ talba għal informazzjoni — Motivazzjoni — Preċiżjoni tat-talba)