Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 56/12