Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 56/12