Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.9739 — AXA / Groupe Crédit Agricole / ELL Luxembourg 2) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 56/12