Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 56/12