Mnenje Evropskega odbora regij – Poročilo o ovirah na enotnem trgu in akcijskem načrtu za uveljavljanje enotnega trga