Deċiżjoni tal-Bord Amministrattiv Nru 5/2020 tal-21 ta’ Ottubru 2020 dwar ir-regoli interni li jikkonċernaw ir-restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet tas-suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali fil-qafas tal-attivitajiet imwettqa mill- Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea