Υπόθεση C-84/20 P: Αναίρεση που άσκησαν την 14η Φεβρουαρίου 2020 οι Αρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόποπουλος Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Μπουσδέκης, Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κοκολάκης, Εστία Πατερικών Μελετών, Χρήστος Παπασωτηρίου Χαράλαμπος 'Ανδραλης κατά της διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) που εκδόθηκε την 11η Δεκεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-547/19, Σαράντης Σαράντος κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής