Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))