Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) ta’ 16 ta' Ġunju 2011. Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) ta’ 16 ta' Ġunju 2011.#Gosselin Group NV (T-208/08) u Stichting Administratiekantoor Portielje (T-209/08) vs Il-Kummissjoni Ewropea.#Kompetizzjoni - Akkordji - Suq tas-servizzi ta’ ġarr internazzjonali fil-Belġju - Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE - Iffissar tal-prezzijiet - Tqassim tas-suq - Manipulazzjoni ta’ sejħiet għal offerti - Ksur uniku u kontinwu - Kunċett ta’ impriża - Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur - Multi - Linji gwida dwar il-kalkolu tal-multi tal-2006 - Gravità - Tul taż-żmien.#Każijiet Magħquda T-208/08 u T-209/08.